Privacy Policy

 

Wettelijke melding

Gegevensbeleid

De website zetwonen.be is eigendom van ZET Wonen BVBA. ZET Wonen BVBA respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. ZET Wonen BVBA publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Deze kennisgeving is beschikbaar via een link onderaan op elke pagina van onze website.

  1. Websites en pagina's waarvoor deze Privacyverklaring geldt
  2. Type informatie dat wordt verzameld
  3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
  4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
  5. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
  6. Uw gegevens beveiligen
  7. Wijzigingen in deze verklaring
  8. Contact opnemen met ZET Wonen BVBA.
1. Sites en vennootschappen waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan ZET Wonen BVBA eigenaar is. ZET Wonen BVBA heeft haar maatschappelijke zetel te Hoogstraatseweg 260, 2990 Wuustwezel.

Koppelingen naar websites die niet van ZET Wonen BVBA zijn

De website zetwonen.be kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website zetwonen.be. ZET Wonen BVBA heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van ZET Wonen BVBA. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van ZET Wonen BVBA. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan ZET Wonen BVBA. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Type informatie dat wordt verzameld

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als (mogelijke)klant van ZET Wonen BVBA. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. ZET Wonen BVBA verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, voorkeuren om contact met u op te nemen.

3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

ZET Wonen BVBA gebruikt persoonsgegevens om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen.

4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

ZET Wonen BVBA verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. ZET Wonen BVBA deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

5. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

ZET Wonen BVBA streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

6. Uw gegevens beveiligen

ZET Wonen BVBA stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. ZET Wonen BVBA beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

7. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van ZET Wonen BVBA, worden deze wijzigingen gepubliceerd. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt ZET Wonen BVBA hiervan melding bij leden die het betreft.

8. Contact opnemen met ons

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar rob@zetwonen.be. Tevens kan u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be).